Małe Wielkie Skarby

Przedszkole – żłobek Małe Wielkie Skarby zapewnia opiekę dzienną dzieciom w wieku od 1 roku do 6 lat.

Placówka edukacyjna Małe Wielkie Skarby dzieli się na grupę żłobkową i przedszkolną. Panie przedszkolanki zapewniają odpowiednie podejście do dzieci. Opieka dzienna odbywa się w godzinach 7.00 – 17.00. Dzieci mogą liczyć na naukę odbywającą się według podstawy programowej MEN. Oprócz podstawowych zajęć, dzieci w żłobku i przedszkolu mogą skorzystać z ciekawych zajęć dodatkowych.

Dzieci można zapisywać do żłobka i przedszkola przez cały rok co miesiąc. Zapisy mają bowiem charakter ciągły.

Małe Wielkie Skarby

Adres firmowy:  F. Skarbka 3, 52-413, Wrocław

Telefon: +48 609 732 636

E-mail: biuro@malewielkieskarby.com

Witryna firmowa: www.malewielkieskarby.com

NIP: 8943052718

Galeria zdjęć

 

jedzenie pies

 

Leave a Reply